מדיניות עסקית

מדיניות עסקית

 

תשלומים
רכישת מנוי מתבצעת בתשלום מראש. ניתן לרכוש שיעורים בודדים בתעריף שונה.

מנוי
המנויים השונים נבדלים במסגרת הזמן שניתן לממשם. לא ניתן להאריך את תוקפם (למעט מקרים מיוחדים שמפורטים בהמשך).

במידה ולא ניצלתם את כל השיעורים במסגרת תוקף המנוי, עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

  1. במידה ונותרו 5 שיעורים או פחות, ניתן לרכוש מנוי חדש ולממש את השיעורים שלא ניצלתם, כשיעורים נוספים במסגרת תוקף המנוי החדש.
  2.  לשלם תוספת 15₪ לכל שיעור שלא נוצל במסגרת תוקף המנוי ולהשתתף בשיעור.

מרכז איינגאר יוגה אינו נושא בהחזר כספי לתלמידיו בגין מנוי שנקנה ולא מומש. עם זאת, ניתן להעביר את השיעורים לתלמיד אחר, זאת באחריות הרוכש.

 

המקרים בהם נאריך את תוקף מנוי:

  1. היעדרות למשך תקופה העולה על שבועיים, אך ורק עקב שירות מילואים או נסיעה לחו"ל. יש להודיע למזכירות המרכז מראש ולציין את תאריך החזרה לפעילות במרכז. אין הארכת  מנוי רטרואקטיבית.
  2. בעיה בריאותית, הדורשת טיפול רפואי או מנוחה למשך תקופה העולה על שבועיים. יש להודיע על ההעדרות מראש. במקרי מחלה מתמשכת, יש להודיע למרכז בהקדם האפשרי.


בכל המקרים ניתן להאריך את תוקפו של מנוי לפי התנאים הנ"ל, רק פעם אחת בתקופה של שלושה חודשים.

 

שינויים בלוח הפעילות
בערבי חג ומועדי ישראל לא מתקיימים שיעורים במתכונת רגילה. המרכז יודיע על שיעורים מיוחדים שיתקיימו בערבי חג.

כאשר מורה יוצא להשתלמות או לחופשה או במקרה של מחלה, ידאג המרכז למורה מחליף.ה או יודיע על ביטול השיעור. רק במקרה של ביטול השיעור על ידי המרכז יוארך תוקף המנוי.

 

סדנאות
הרשמה לסדנא הינה בתשלום מראש. במקרה ביטול השתתפות ערב הסדנא, ביום הסדנא או במקרה שהתלמיד לא הגיע לסדנא, יחויב התלמיד בתשלום מלא. לדוגמא: אם הסדנא נקבעה לשבת וההודעה על ביטול תתקבל ביום ו' אחרי 12 בצהריים, יחויב התלמיד בתשלום מלא. במקרה של ביטול  שלושה ימים לפני הסדנא, יקבל התלמיד זיכוי לכרטיסייה האישית ויוכל לממשו ברכישת מנוי או ציוד.

במקרה של ביטול יומיים לפני הסדנא, יקבל התלמיד זיכוי לכרטיסיה האישית על מחצית מסכום עלות הסדנא ויוכל לממשו ברכישת מנוי או ציוד.